سنسورهای خودرو پراید

صافی بنزین دو سر صاف پژو (Green sensor)

صافی بنزین دو سر صاف پژو (Green sensor)

قیمت : 12,750 - 15,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

سنسورمیل سوپاپ یورو 4 زیمنس پراید (Green sensor)

سنسورمیل سوپاپ یورو 4 زیمنس پراید (Green sensor)

قیمت : 59,400 - 66,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

سنسور دریچه گاز ساژم فلش پراید (Green Sensor )

سنسور دریچه گاز ساژم فلش پراید (Green Sensor )

قیمت : 55,250 - 65,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

سنسور کیلومتر مگنتی پراید (Greensensor)

سنسور کیلومتر مگنتی پراید (Greensensor)

قیمت : 18,700 - 22,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

سنسور دریچه گاز زیمنس قدیم پراید Greensensor

سنسور دریچه گاز زیمنس قدیم پراید Greensensor

قیمت : 55,250 - 65,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

سنسور میل سوپاپ ساژم پراید (Green Sensor)

سنسور میل سوپاپ ساژم پراید (Green Sensor)

قیمت : 64,600 - 76,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

سنسور دریچه گاز زیمنس جدید پراید

سنسور دریچه گاز زیمنس جدید پراید

قیمت : 55,250 - 65,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

سنسور ضربه زیمنس پراید

سنسور ضربه زیمنس پراید

قیمت : 51,850 - 61,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

مپ سنسور ساژم پراید (Green Sensor )

مپ سنسور ساژم پراید (Green Sensor )

قیمت : 70,550 - 83,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

سنسور دریچه گاز یورو 4 پراید (Green Sensor )

سنسور دریچه گاز یورو 4 پراید (Green Sensor )

قیمت : 55,250 - 65,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

سنسور دریچه گاز زیمنس دو شاخ پراید (Green Sensor)

سنسور دریچه گاز زیمنس دو شاخ پراید (Green Sensor)

قیمت : 55,250 - 65,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

سنسور دریچه گاز ساژم پراید مدل بوش (Green Sensor )

سنسور دریچه گاز ساژم پراید مدل بوش (Green Sensor )

قیمت : 55,250 - 65,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

سنسور دور موتور ساژم  پراید (Green Sensor)

سنسور دور موتور ساژم پراید (Green Sensor)

قیمت : 34,000 - 40,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

سنسور کیلومتر پراید (Green Sensor )

سنسور کیلومتر پراید (Green Sensor )

قیمت : 18,700 - 22,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

مپ سنسور مدل بوش پراید ( Green Sensor )

مپ سنسور مدل بوش پراید ( Green Sensor )

قیمت : 79,900 - 94,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

سنسور دور موتور زیمنس پراید green sensor

سنسور دور موتور زیمنس پراید green sensor

قیمت : 34,000 - 40,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه

مپ سنسور زیمنس پراید ( Green Sensor )

مپ سنسور زیمنس پراید ( Green Sensor )

قیمت : 70,550 - 83,000 تومان

حداقل سفارش : 1 قطعه


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09126855568, 09103826005

تلفن : 021-33981358, 021-33973574

فکس : -

تلفکس : 021-33933818

وب سایت : AUTOKALA.IR